reflectie formulier proces   reflectieformulier eindwerk

[box type=”blank” class=”box-havo”][columns width=”1/2″]

Praktijk: Creëren

Inleiding: In de komende periode gaan we ons richt op het creëren. Eigenlijk zijn wij als mensen constant bezig met creëren. We koken thuis een gerecht of maken huiswerk voor school. Kunst kan alleen maar bestaan door het creëren. Maar wat heb je allemaal nodig om te creëren? Moet je heel goed kunnen tekenen of kost het heel veel tijd? In deze periode gaan we op een paar verschillende manieren aan de slag, waarin we gaan spelen met beeld.
materiaal: tijdschriften, papier, schaar, lijm
vaardigheden: creatief denken en experimenteren
beeldaspecten: compositie en kleur

Creëren 1 door te wisselen
1 lesuur
hw: neem ter grote van een a4 een foto mee (kopiëren of uitprinten) met minimaal 1 persoon én minimaal 1 voorwerp.
We gaan vandaag met jezelf meegenomen beeld een nieuw beeld maken.
Stap 1) Kijk eens goed naar je beeld. We gaan een stukje van dit beeld wegnemen om het te vervangen voor iets anders. Dit kan een voorwerp zijn, een persoon, een deel van een persoon, een deel van een voorwerp of een stukje van de achtergrond. Kies een stuk uit dat je gaat wegnemen, snijd dit heel precies uit en bewaar dit stukje goed voor de volgende opdracht.

Stap 2) We hebben een beeld met een gat erin. We gaan dit gat een nieuwe opvulling geven, ga opzoek in tijdschriften naar de juiste nieuwe opvulling. Denk na over hoe je je beeld kan versterken met de nieuwe opvulling. Wil je werkelijk vervreemden, door het op te vullen met iets wat bijvoorbeeld het tegenovergestelde is van je afbeelding. Of wil je het rustig houden en het bij elkaar laten passen in kleur/vorm. Plak je nieuwe opvulling achterop je afbeelding en vervolgens in je dummy. Schrijf op waarom je hebt gekozen voor deze opvulling op deze plek.

[/columns]
[columns width=”1/2″ last=”true”]

Stap 3) Je hebt nu via snelle stappen al een nieuw beeld gecreëerd. In de kunst hebben kunstwerken altijd een titel. Een titel kan veel betekenen voor een kunstwerk, het kan je ‘manier van kijken’ sturen. Daarom worden titels als een belangrijk onderdeel gezien door kunstenaars. Je kunt via een titel bijvoorbeeld iets meer vertellen over het beeld wat je ziet of kijkers juist in verwarring brengen. Kijk naar het beeld wat je zojuist gemaakt hebt en geef het een titel. Bedenk 5 verschillende titels die voor het werk zouden kunnen en kies er uiteindelijk 1 uit. Schrijf op waarom je deze kiest.
hw: zoek een kunstwerk wat je aanspreekt en zoek uit wat de titel is. Print het kunstwerk mét titel uit en plak deze in je dummy. Schrijf kort op wat jij denkt dat deze titel ‘doet’ bij het kunstwerk.

 

 

collage benen

[/columns]

[/box] [box type=”blank” class=”box-havo”][columns]

Creëren 2 door toe te voegen
1 a 2 lesuur
hw: bewaar goed je uitgesneden stukje van de opdracht creëren door te wisselen en neem deze mee. We gaan vandaag met een ‘over’ gebleven stukje beeld een nieuw beeld maken.

Stap 1) Je hebt in de vorige les een stukje van een beeld verwijderd en vervangen voor iets nieuws, het verwijderde stukje hebben we ‘over’. We gaan met het verwijderde stuk ook vandaag weer een nieuw beeld creëren niet door dingen te verwijderen en te vervangen maar door toe te voegen. Denk na over de compositie. Plak je losse stukje op een a4, denk na over de positie, moet je stukje juist in het midden of bijvoorbeeld in een hoekje komen.
Stap 2) Nu ga je het beeld afmaken door toe te voegen. Deze toevoegingen gaan we tekenen met potlood. Denk eerst na over wat je toe gaat voegen, krijgt dit stukje een achtergrond, een verlenging of andere toevoegingen. Verwoord waarom je deze toevoegingen hebt toegevoegd.
Stap 3) Titel?

collage bijtekenen

[/columns]

[columns width=”1/2″ last=”true”]

Creëren +
3 lesuren
We hebben in de vorige lessen op twee verschillende manieren een beeld gecreëerd. We gaan dit opnieuw doen aan de hand van wat we geleerd hebben. Maak een keuze tussen keuzeopdracht 1 en 2 om de komende lessen mee aan de gang te gaan.

Keuzeopdracht 1
Stap 1) Zoek foto’s / afbeeldingen waarmee je een a4-vel gaat vullen.
Stap 2) Je kiest minimaal 5 stukken uit die je precies gaat verwijderen en een nieuwe opvulling geeft. Minimaal 2 nieuwe opvullingen maak je door te tekenen (potlood/stift). Denk goed na over je keuzes bij de nieuwe opvullingen in vorm en kleur. Je gaat iets maken wat uiteindelijk een geheel moet vormen, pas er voor op dat je geen vel krijgt met allemaal losse onderdelen.
Stap 3) Je geeft je werk een titel. Verzin drie verschillende titels: – één titel in een andere taal. – één titel die de kijker verwarring kan brengen. – één titel die de kijker wat meer informatie geeft over het beeld. Kies een van de drie titels uit en schrijf op waarom deze titel jouw keuze is.

Keuzeopdracht 2
Stap 1) Zoek minimaal 2 ‘stukken’ beeld die je gaat plaatsen op een a4-vel.
Stap 2) Maak je beeld af door toe te voegen. Je gaat aan de gang met potloden of stiften. Zorg ervoor dat je toevoegingen het beeld echt afmaken en het eindresultaat een geheel wordt.
Stap 3) Je geeft je werk een titel. Verzin drie verschillende titels: – één titel in een andere taal. – één titel die de kijker verwarring kan brengen. – één titel die de kijker wat meer informatie geeft over het beeld. Kies een van de drie titels uit en schrijf op waarom deze titel jouw keuze is.

[/columns][/box]